بستن
FA EN AR RU FR

کارکنان تحصیلات تکمیلی

مجتبی جانی پور

سمت: مدیر تحصیلات تکمیلی

مدرک: دکترای حقوق

بهروز کریمیان

سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی

مدرک: فوق لیسانس

داخلی: 4078

یزدان خوشحال

سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی

مدرک: فوق لیسانس

داخلی: 4039