درباره دانشکده

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

15 12 2015
کد خبر : 4086261
تعداد بازدید : 222

 

hu

 

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان بر اساس مجوز شورای عالی گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 86/11/20 وزارت متبوع راه اندازی گردید و از نیمسال اول سال تحصیلی 1389-1388 با یک دوره آموزشی شبانه و با 33 دانشجو کار آموزشی خود را آغاز کرد.

در حال حاضر در این گروه تعداد 132 نفر دا نشجو کاریشناسی 70 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری (41 ) و رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ( 29 ) مشغول به تحصیل می باشد.

برنامه های آینده گروه :

  •  پیشنهاد راه اندازی -کارشناسی ارشد جغرافیا و آمایش سرزمین -کارشناسی ارشد جغرافیا و گردشگری

  •  پیشنهاد راه اندازی دوره دکتری گرایشهای جغرافیا -برنامه ریزی شهری و جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

  • راه اندازی مجله علمی -پژوهشی در زمینه مطالعات شهری - روستایی و منطقه ای

 

 

دسته بندی :
دسته‌بندی نشده