درباره دانشکده

گروه زبان و ادبیات عرب

زبان و ادبیات عرب

14 12 2015
کد خبر : 4086321
تعداد بازدید : 46

hu      

این گروه فعالیت رسمی خود را با پذیرش دانشجوی رشته دبیری زبان و ادبیات عرب از سال 1373 شروع کرد. یک سال بعد با قطع پذیرش دانشجو در گرایش دبیری، پذیرش دانشجو در رشته زبان و ادبیات عرب در دوره های روزانه و شبانه آغاز شد. این روند تا سال 1381 ادامه داشت؛ اما در سال1382، جذب دانشجو در دوره شبانه متوقف و جذب دانشجوی نیمه حضوری جایگزین آن گردید. اما در سال1386 با تصمیم مسئولین دانشکده، بار دیگر به جذب دانشجوی دوره شبانه مبادرت شد و این بار، جذب دانشجوی نیمه حضوری متوقف گشت.

گروه زبان و ادبیات عرب در حال حاضر 140 نفر دانشجوی مقطع کارشناسی (109 نفر روزانه و31 نفر شبانه)دارد؛ و از ابتدا تا کنون 579 نفر(350 نفر روزانه، 133 نفرشبانه، 89نفر نیمه حضوری و7 نفر دبیری) دانش آموخته داشته است.

ضمناً در سال 1387 اولین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات عرب جذب شدند؛ که همین اکنون 65 نفردانشجو(31 نفرروزانه و34نفر شبانه) مشغول تحصیل در این مقطع می باشند و تاکنون 39 نفر دانش آموخته شده اند.

ضمناً این گروه یک آزمایشگاه زبان با ظرفیت 25 نفر دانشجو دارد که در ارائه دروس گفت و شنود وآزمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

گروه زبان و ادبیات عرب با همکاری 7 نفر عضو هیئت علمی به شرح زیر به فعالیت آموزشی خود ادامه می دهد و مدیریت این گروه را هم اکنون آقای دکتر محمد رضا هاشملو عهده دار هستند.

دسته بندی :
دسته‌بندی نشده