بستن
FA EN AR RU FR CHI

مروری بر گروه اقتصاد و حسابداری

 

hu

اعضای گروه

   
   
دکتر فرزاد رحیم زاده  
دکتر یاسر رضائی پیته‌نوئی  
دکتر اسماعیل رمضان پور  
دکتر بهزاد روحی  
دکتر نرجس زمانی  
دکتر مهرداد صدرآرا  
دکتر سید رضا میر عسکری                                                                        مدیر گروه
دکتر غلامرضا محفوظی