بستن
FA EN AR RU FR

احراز رتبه استادی آقای دکتر رضا سیمبر

احراز رتبه استادی آقای دکتر رضا سیمبر


احراز رتبه استادی آقای دکتر رضا سیمبر

 

 

          در آخرین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه گیلان آقای دکتر رضا سیمبر عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان از مرتبه دانشیاری به رتبه استادی ارتقا یافتند.

دکتر سیمبر در حال حاضر رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی هستند . نامبرده تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته علوم سیاسی و معارف اسلامی در دانشگاه امام صادق (ع) تهران گذرانده و دوره دکتری خودشان را در رشته علوم سیاسی - روابط بین‌‌الملل دانشگاه نیوساوت ولزسیدنی استرالیا اخذ نمودند.

 

مسئولیتهای اداری :

 

تألیفات :

 

 

برایشان آرزوی توفیقات الهی و پیشرفت در عرصه علم و دانش از خداوند منان خواستاریم.