بستن
FA EN AR RU FR

اخذ مجوز انتشار پژوهشنامه حقوق در دانشگاه گيلان

اخذ مجوز انتشار پژوهشنامه حقوق در دانشگاه گيلان


اخذ مجوز انتشار پژوهشنامه حقوق در دانشگاه گيلان

 

باسمه تعالي 

 

اخذ مجوز انتشار پژوهشنامه حقوق در دانشگاه گيلان

هيات نظارت بر مطبوعات در جلسه مورخ 11/8/88 با انتشار نشريه "پژوهشنامه حقوقی " موافقت نمود. اين نشريه در زمينه علوم انسانی (حقوق ) و باصاحب امتيازی دانشگاه گيلان و مدير مسئول آقای دکتر مجتبی جانی پور به صورت فصلنامه منتشر خواهد شد.

 

مشخصات نشريه :

 

نام نشريه : پژوهشنامه حقوقي

صاحب امتياز : دانشگاه گيلان

مدير مسئول : دکتر مجتبی جانی پور

ترتيب انتشار : فصلنامه

روش : پژوهشي

زمينه : علوم انسانی (حقوق)

گستره توزيع : سراسر کشور

زبان :فارسي

نوع نشريه : مجله اي

قطع و اندازه:رحلي

محل چاپ : رشت