بستن
FA EN AR RU FR

ارتقاء علمی سه تن از اعضای محترم هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

ارتقاء علمی سه تن از اعضای محترم هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی


ارتقاء علمی سه تن از اعضای محترم هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پیرو جلسه مورخ 1396/7/12 هیات ممیزه دانشگاه گیلان ضمن بررسی پرونده علمی سه تن از اعضای محترم هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

آقای دکتر رضا مقصودی پاشاکی عضو محترم گروه حقوق از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری

آقای دکتر محمد حسن زاهدی توچاهی عضو محترم گروه علوم قرآن و حدیث از مرتبه مربی به مرتبه استادیاری

سرکار خانم دکتر فاطمه حسینی دولت آبادی عضو محترم گروه علوم تربیتی از مرتبه مربی به مرتبه استادیاری

ارتقاء یافتند.

ضمن عرض تبریک، از درگاه خداوند متعال آرزوی موفقیت بیشتر در عرصه علم و دانش را برای این عزیزان داریم.