بستن
FA EN AR RU FR

ارتقاء علمی عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

ارتقاء علمی عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی


ارتقاء علمی عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

در پی برگزاری جلسه مورخ 5/9/93 هیات ممیزه دانشگاه گیلان آقای دکتر علی صفایی عضو محترم هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافتند. ضمن عرض تبریک، برای ایشان از درگاه ایزد متعال آرزوی توفیق روز افزون در عرصه علم و دانش می نماییم.

 نامبرده در حال حاضر مسئولیت معاونت آموزشی دانشکده را عهددار می باشند