بستن
FA EN AR RU FR

ارتقاء علمی عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

ارتقاء علمی عضو هیات علمی دانشگاه گیلان


ارتقاء علمی عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

در پی برگزاری جلسه مورخ 96/1/30 هیات ممیزه دانشگاه گیلان، پرونده سرکار خانم دکتر مریم دانای طوس عضو محترم  هیات علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه گیلان مورد بررسی قرار گرفت و نامبرده طبق ضوابط از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.

از درگاه ایزد منان برای ایشان آرزوی موفقیت هرچه بیشتر در عرصه علمی داریم.