بستن
FA EN AR RU FR

ارتقای علمی دو عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

ارتقای علمی دو عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی


ارتقای علمی دو عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

در پی برگزاری جلسه مورخ 94/8/27 و 94/9/4 هیات ممیزه دانشگاه گیلان، پرونده آقایان دکتر محمد مهدی رحمتی و دکتر امیر نیاکویی عضو محترم هیات علمی گروه آموزشی علوم اجتماعی و علوم سیاسی دانشگاه گیلان مورد بررسی قرار گرفت و اعضای محترم طبق ضوابط از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافتند. از درگاه ایزد منان برای این عزیزان آرزوی توفیق روز افزون در عرصه علم و دانش می نماییم