بستن
FA EN AR RU FR

آزمایشگاه روانشناسی

آزمایشگاه روانشناسی


آزمایشگاه روانشناسی

hu

گروه روانشناسی دارای یک آزمایشگاه با امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی می‌باشد. در این آزمایشگاه ابزارهای مختلف، دستگاههای مکانیکی و الکتریکی، پرسشنامه‌ها و آزمونهای استاندارد شده وجود دارد که برای فعالیت‌های عملی و آزمایشی بعضی از دروس نظیر روان شناسی تجربی، روان‌شناسی هوش، ارزیابی شخصیت، روان‌شناسی احساس و ادراک، روان شناسی فیزیولوژیک، همچنین اجرای پروژه‌های پژوهشی و پایان‌نامه‌‌ها مورد استفاده دانشجویان و اساتید گروههای روانشناسی قرار می‌گیرد. بعلاوه در ارتباط با حیطه‌های مختلف روان شناسی تعدادی فیلم‌های آموزشی نیز وجود دارد که در موقعیت‌های مختلف از آنها استفاده می‌شود.