بستن
FA EN AR RU FR

اساسنامه ستاد زیباسازی دانشگاه گیلان

اساسنامه ستاد زیباسازی دانشگاه گیلان


اساسنامه ستاد زیباسازی دانشگاه گیلان

 

مصوبه مورخ 19/7/93 نشست هیئت رئیسه دانشگاه گیلان در خصوص اساسنامه ستاد زیبا سازی دانشگاه.

 

متن اساسنامه