بستن
FA EN AR RU FR

استاد مشاور برگزیده انجمن های علمی دانشجویی درهفتمین جشنواره ملی حرکت

استاد مشاور برگزیده انجمن های علمی دانشجویی درهفتمین جشنواره ملی حرکت


استاد مشاور برگزیده انجمن های علمی دانشجویی درهفتمین جشنواره ملی حرکت

 

آقای دکتر احمد جانسیز از اعضای محترم هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان به عنوان یکی از برگزیدگان حوزه اساتید مشاور انجمن های علمی دانشجویی در هفتمین جشنواره ملی حرکت که در مهر ماه سال جاری در دانشگاه شیراز برگزار گردید انتخاب شدند.

ایشان از سال 1392 به عنوان استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی با معاونت فرهنگی و اجتماعی همکاری مستمر داشته و مسئولیت مشاوره و هدایت و نظارت بر نشریه تدبیر و امید مربوط به انجمن علمی علوم سیاسی  نیز به عهده ایشان می باشد.

شایان ذکر است نشریه تدبیر و امید یکی از نشریات برگزیده در حوزه نشریات علمی هفتمین جشنواره ملی حرکت می باشد .