بستن
FA EN AR RU FR

اطلاعيه معاونت پژوهشی دانشکده ادبيات و علوم انسانی

اطلاعيه معاونت پژوهشی دانشکده ادبيات و علوم انسانی


اطلاعيه معاونت پژوهشی دانشکده ادبيات و علوم انسانی

 

                                                                                                      باسمه تعالي

 

قابل توجه کاربران محترم کتابخانه دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

در پی انتقال بخش امانت کتابخانه علوم انساني، بدين وسيله به اطلاع می رساند جهت تسويه حساب و يا عودت کتاب های امانت گرفته شده به کتابخانه دانشکده واقع در طبقه همکف کتابخانه مرکزی مراجعه فرماييد.

 

 

 

                                                                                                                                   معاونت پژوهشی و فنآوري دانشکده ادبيات و علوم انساني