بستن
FA EN AR RU FR

اطلاعيه مهم دانشکده تربيت بدنی ويژه دهه مبارک فجر

اطلاعيه مهم دانشکده تربيت بدنی ويژه دهه مبارک فجر


اطلاعيه مهم دانشکده تربيت بدنی ويژه دهه مبارک فجر

 

 

اطلاعيه ورزشی مسابقات دهه فجر ويژه فرزندان و همسران کارکنان و اعضای محترم هيات علمی