بستن
FA EN AR RU FR

اطلاعيه مهم دانشکده تربيت بدنی ويژه دهه مبارک فجر

اطلاعيه مهم دانشکده تربيت بدنی ويژه دهه مبارک فجر


اطلاعيه مهم دانشکده تربيت بدنی ويژه دهه مبارک فجر

 

 

اطلاعيه مهم ورزشی مسابقات دهه مبارک فجر ويژه فرزندان و همسران کارکنان و اعضای هيات علمی دانشگاه