بستن
FA EN AR RU FR

اطلاعيه مهم مرکز خدمات رايانه و فنآوری اطلاعات دانشگاه در خصوص اجرای آزمايشی سرويس Accountingدر دانشکده ها

اطلاعيه مهم مرکز خدمات رايانه و فنآوری اطلاعات دانشگاه در خصوص اجرای آزمايشی سرويس Accountingدر دانشکده ها


اطلاعيه مهم مرکز خدمات رايانه و فنآوری اطلاعات دانشگاه در خصوص اجرای آزمايشی سرويس Accountingدر دانشکده ها

   

باسمه تعالي

 

کاربران محترم ،اعم از( اعضای هیات علمی ،کارکنان و دانشجویان )که دردانشکده علوم انسانیبه اینترنت متصل می شوند می توانند ،به صورت آزمایشی از تاریخ 3/11/88الی 10/11/88 ، اتصال به اینترنت از طریق Accounting  را روی سیستم های خود انجام دهند

دستوالعمل ایجاد    Connection  برای استفاده از سرویس Accounting  

روی windows XP