بستن
FA EN AR RU FR

اطلاعيه مهم معاونت پژوهشی دانشکده ادبيات و علوم انسانی

اطلاعيه مهم معاونت پژوهشی دانشکده ادبيات و علوم انسانی


اطلاعيه مهم معاونت پژوهشی دانشکده ادبيات و علوم انسانی

 

 

 

باسمه تعالي

قابل توجه دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

حوزه پژوهشی دانشکده در نظر دارد جهت آشنایی دانشجویان مختلف مقاطع تحصیلی با امکانات و خدمات قابل ارائه از طرف کتابخانه مرکزی دانشگاه ، بازدید گروهی از کتابخانه را برای دانشجویان علاقمند برنامه ریزی نماید . دانشجویان محترم جهت ثبت نام به کارشناس پژوهشی دانشکده سرکار خانم  شمسايي( اتاق شماره 314)مراجعه نمایند .