بستن
FA EN AR RU FR

اطلاعيه مهم معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده علوم انسانی

اطلاعيه مهم معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده علوم انسانی


اطلاعيه مهم معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده علوم انسانی

 

باسمه تعالي

 

قابل توجه کليه کاربران کتابخانه دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

 

بدين وسيله به اطلاع ميرساند، با اقدام معاونت محترم پژوهشی و فناوری دانشکده ،نرم افزارکتابخانه ای فارابی مشتمل بر (کتابهای مرجع علوم انسانی ، زبان شناسي، منطق و فلسفه زبان ،علوم اجتماعی و سياسی ، علوم ارتباطات ، روزنامه نگاری و مطالعات رسانه) در کتابخانه دانشکده قابل دسترس کاربران می باشد. کاربران محترم می توانند فايل های مورد علاقه خود را از طريق کپی برروی  ديسکت يا فلش مورد استفاده قرار دهند .

ضمناً نسخه ای از نرم افزار نيز در اختيار کتابخانه های گروهای آموزشی می باشد.