بستن
FA EN AR RU FR

اطلاعيه مهم معاون پژوهشی دانشکده ادبيات و علوم انسانی در راستای هفته پژوهش

اطلاعيه مهم معاون پژوهشی دانشکده ادبيات و علوم انسانی در راستای هفته پژوهش


اطلاعيه مهم معاون پژوهشی دانشکده ادبيات و علوم انسانی در راستای هفته پژوهش

   

 

باسمه تعالی

 

قابل توجه دانشجویان دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

 

راهنمای تدوين چکيده مقاله هفته پژوهش 1388 (آذرماه)

 

با محوریت سخنرانی های دانشجویی برگزار می گردد علاقمندان جهت ثبت نام و تعیین موضوع سخنرانی به کارشناس پژوهشی دانشکده سرکار خانم شمسايی (اتاق شماره 314 ) مراجعه نمایند.

 

 

معاونت پژوهشی و فناوری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

 


 

 

باسمه تعالي

قابل توجه دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

حوزه پژوهشی دانشکده در نظر دارد جهت آشنایی دانشجویان مختلف مقاطع تحصیلی با امکانات و خدمات قابل ارائه از طرف کتابخانه مرکزی دانشگاه ، بازدید گروهی از کتابخانه را برای دانشجویان علاقمند برنامه ریزی نماید . دانشجویان محترم جهت ثبت نام به کارشناس پژوهشی دانشکده سرکار خانم  شمسايي( اتاق شماره 314)مراجعه نمایند .