بستن
FA EN AR RU FR

اطلاعيه مهم پژوهشی دانشکده

اطلاعيه مهم پژوهشی دانشکده


اطلاعيه مهم پژوهشی دانشکده

 

 

قابل توجه  اساتيد محترم دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

پيرو اطلاعيه مورخ 31/6/88 مدير محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه مبنی بر معرفی 3 تن از پژوهشگران برتر به وزارت علوم تحقيقات و فناوری در دهمين جشنواره بزرگداشت پژوهشگران برگزيده کشور که در هفته پژوهش سال جاري برگزار خواهد شد، بدين وسيله در خواست می گردد ، ضمن تکميل فرم شيوه نامه و پرسشنامه های مربوطه حداکثر تا تاريخ7/7/88 جهت ارسال به حوزه پژوهشی دانشگاه به کارشناس پژوهشی دانشکده تحويل فرماييد .

 لازم به ذکر است جهت دريافت فرم به آدرس اينترنتی زير مراجعه نماييد :

 

http://msrt.ir/sites/research