بستن
FA EN AR RU FR

اطلاعيه کتابخانه دانشکده علوم انسانی

اطلاعيه کتابخانه دانشکده علوم انسانی


اطلاعيه کتابخانه دانشکده علوم انسانی

 

باسمه تعالي

 

 

 

بدين وسيله به اطلاع آندسته از اعضای محترم هيات علمی ،کارشناسان و کارکنان محترم  که از کتابخانه دانشکده به صورت اماني کتاب دريافت نموده اند ميرساند . جهت تمديديا تحويل کتاب به بخش امانت کتابخانه دانشکده مراجعه فرمايند .