بستن
FA EN AR RU FR

اطلاعيه گروه حقوق دانشکده ادبيات و علوم انسانی

اطلاعيه گروه حقوق دانشکده ادبيات و علوم انسانی


اطلاعيه گروه حقوق دانشکده ادبيات و علوم انسانی

 

باسمه تعالی

 

اطلاعيه گروه حقوق دانشکده ادبيات و علوم انساني

قابل توجه اساتيد ،حقوقدانان ، محققان و علاقه مندان محترم  پژوهشی دانشکده ادبيات و علوم انساني

 موضوع :دومين همايش سراسری طب و قضا

هدف همايش : ارتقاء تعامل پزشکی و قضات در راستای تحقق عدالت

زمان : 5-4 اسفند ماه 88

مکان : اصفهان

آدرس پست الکترونيک LMO.ir@Tebvaghaza

پايگاههای اطلاع رسانی www.lmo.ir

                                     

 


 

باسمه تعالی

 

اطلاعيه گروه حقوق دانشکده ادبيات و علوم انساني

قابل توجه اساتيد محترم ، محققان و علاقه مندان پژوهشی دانشکده ادبيات و علوم انساني

 موضوع :نخستين همايش ملی قاچاق کالا و امنيت اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در جنوب کشور .

زمان : 5-4 اسفند ماه 88

مکان : بوشهر

آدرس پست الکترونيک Bushehr_Ro@Police.ir

پايگاههای اطلاع رسانی www.pgu.ac.ir

                                    http://www.police.ir

 

 

 


 

باسمه تعالی

 

اطلاعيه گروه حقوق دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

به اطلاع اساتيد ،محققان و علاقه مندان محترم دانشکده می رساند .

نظر به اهميت پژوهش به عنوان راه دستيابی به حقايق و کشف راهکارهای جديد برای پاسخگويی به نيازها و مشکلات جامعه، بدين وسيله مجموعه عناوين اولويتهای پژوهشی اداره کل پزشکی قانونی استان گيلان جهت اطلاع به شرح زير ايفاد می گردد.

 

1- اولویت‌های معاینات بالینی و روانپزشکی

2- اولویت‌های اخلاق، حقوق و قصور پزشکی

3- اولویت‌های آزمایشگاه و پاراکلینیک

4- الویت‌های کالبدگشایی و علوم تشریح