بستن
FA EN AR RU FR

اطلاعیه برگزاری کارگاه برای دانشجویان

اطلاعیه برگزاری کارگاه برای دانشجویان


اطلاعیه برگزاری کارگاه برای دانشجویان

اطلاعیه برگزاری کارگاه برای دانشجویان

با توجه به اهمیت کاربردی سازی علوم انسانی و لزوم آشنایی اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی با کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری، معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان با همکاری کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری دانشکده و مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان، دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه برگزار می کند:

جلسه دوم کارگاه با عنوان

 «راه اندازی کسب و کارهای جدید در حوزه علوم انسانی»  برای دانشجویان

این جلسات توسط سرکار خانم دکتر دانای طوس مسئول کانون دانشکده و همچنین با حضور جناب آقای دکتر پیمان رئیس مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه برای دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری روز شنبه 95/7/17 ساعت 16 تا 18 در تالار حکمت برگزار خواهد شد. حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی الزامی است. به شرکت کنندگان در این کارگاه، گواهی حضور اعطا خواهد شد.