بستن
FA EN AR RU FR

اطلاعیه برگزاری کارگاه پژوهشی

اطلاعیه برگزاری کارگاه پژوهشی


اطلاعیه برگزاری کارگاه پژوهشی

با توجه به اهمیت کاربردی سازی علوم انسانی و لزوم آشنایی اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی با کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری، معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان با همکاری کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری دانشکده و با حمایت مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان، دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه، پارک علم فناوری گیلان برگزار می کند:

کارگاه پژوهشی با عنوان «راه اندازی کسب و کارهای جدید در حوزه علوم انسانی»

این جلسات توسط سرکار خانم دکتر دانای طوس مسئول کانون دانشکده و همچنین با حضور جناب آقای دکتر پیمان رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه، جناب آقای دکتر مرادی مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه، سرکار خانم مهندس بلالایی معاون پارک علم و فناوری گیلان در تالار حکمت برگزار خواهد شد. همچنین جناب آقای مهندس مکارم به عنوان سخنران مدعو به معرفی نمونه های موفق در توسعه فناوری در علوم انسانی از مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد خواهند پرداخت.

 به شرکت کنندگان در این کارگاه، گواهی حضور اعطا خواهد شد.

جلسه اول: چهارشنبه 95/7/7 برای اعضای محترم هیأت علمی دانشکده ساعت 9 تا 13

(حضور اعضای محترم با سابقه کمتر از 5 سال الزامی است)

جلسه دوم: سه شنبه 95/7/13 برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ساعت 13 تا 15

جلسه سوم: شنبه 95/7/17 برای دانشجویان کارشناسی ساعت 16 تا 18