بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه حضور کارمندان دانشکده در شرایط کرونایی (وضعیت زرد، نارنجی و قرمز) از تاریخ 1400/5/3 لغایت 1400/5/5

اطلاعیه حضور کارمندان دانشکده در شرایط کرونایی (وضعیت زرد، نارنجی و قرمز) از تاریخ 1400/5/3 لغایت 1400/5/5


اطلاعیه حضور کارمندان دانشکده در شرایط کرونایی (وضعیت زرد، نارنجی و قرمز) از تاریخ 1400/5/3 لغایت 1400/5/5

باسمه تعالی

بنا به نامه ی شماره 39878 مورخ 1400/4/19 مدیر محترم امور اداری دانشگاه در خصوص"حضور کارمندان  دانشگاه در شرایط کرونایی (وضعیت زرد، نارنجی و قرمز) در ماه مرداد" برنامه ی حضور همکاران جهت اطلاع سایرین در زیر جهت دانلود گذاشته شده است.

لازم به ذکر است با توجه به وضعیت قرمز در رشت حضور همکاران از تاریخ 1400/5/3 لغایت 1400/5/5 یک روزه بوده، لذا بر اساس وضعیت قرمز و حضور  یک روز در هفته برنامه ریزی نمایید. در ضمن در ماه مرداد روزهای شنبه و چهارشنبه هر هفته دانشگاه تعطیل می باشد. با تشکر

 

دانلود برنامه حضور همکاران در شرایط کرونایی (وضعیت زرد، نارنجی، قرمز)

 

 

با توجه به شروع تعطیلات تابستانه و حضور همکاران در سه روز کاری مرداد ماه،/documents/976150/0/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF.pdf