بستن
FA EN AR RU FR

اطلاعیه مهم انجمن علمی دانشجویی گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان

اطلاعیه مهم انجمن علمی دانشجویی گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان


اطلاعیه مهم انجمن علمی دانشجویی گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان

انجمن علمی دانشجویی علوم اجتماعی دانشگاه و دفتر انجمن جامعه شناسی در دانشگاه گیلان برگزار می کند.

عنوان " نقدی بر کج راهه پست مدرنی"

با سخنرانی آقای دکتر حسن چاوشیان « عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان »

زمان: سه شنبه 2 آذر 1395 ساعت 10/30

مکان: تالار حکمت دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

 

روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی