بستن
FA EN AR RU FR

اطلاعیه مهم بیمه عمر

اطلاعیه مهم بیمه عمر


اطلاعیه مهم بیمه عمر

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و کارکنان دانشکده ادبیات و علوم انسانی در خصوص اطلاعیه افزایش غرامت بیمه عمر مازاد مصوب کارکنان در سال 94-93 دانشگاه 01