بستن
FA EN AR RU FR

اطلاعیه مهم در خصوص نقل و انتقال بیمه

اطلاعیه مهم در خصوص نقل و انتقال بیمه


اطلاعیه مهم در خصوص نقل و انتقال بیمه

ابلاغ آیین نامه نحوه تغییر صندوق نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه ای بین صندوق های سازمان تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری.   متن دستور العمل و آیین نامه