بستن
FA EN AR RU FR

انتخاب دکتر سيمبر به عنوان دبير علمی پنجمين کنفرانس بين المللی آموزش عالی ايران

انتخاب دکتر سيمبر به عنوان دبير علمی پنجمين کنفرانس بين المللی آموزش عالی ايران


انتخاب دکتر سيمبر به عنوان دبير علمی پنجمين کنفرانس بين المللی آموزش عالی ايران

 

 

طی حکمی از طرف رئيس انجمن آموزش عالی ايران آقاي دکتر رضا سيمبر عضو هيات علمی گروه علوم سياسی ورئيس دانشکده علوم انسانی دانشگاه به عنوان دبير علمی پنجمين کنفرانس بين المللی آموزش عالی ايران تحت عنوان "توسعه تحصيلات تکميلی ايران" فرصت ها و چالش ها منصوب شدند.

 

کنفرانس مذکور در ارديبهشت سال 1392 با حضور اساتيد و صاحبنظران داخل و خارج کشور در دانشگاه گيلان برگزار خواهد شد.

اطلاعات بيشتر