بستن
FA EN AR RU FR

انتشار شماره ششم پژوهشنامه حقوق کیفری

انتشار شماره ششم پژوهشنامه حقوق کیفری


انتشار شماره ششم پژوهشنامه حقوق کیفری

 

شماره ششم دو فصلنامه علمی و پژوهشی حقوق کیفری که حاصل فعالیت پژوهشی گروه حقوق دانشگاه گیلان و انجمن ایرانی حقوق جزا است منتشر شد. این نشریه پیش از این با عنوان پژوهشنامه حقوقی انتشار می یافت که با توجه به نظر کمیسیون نشریات وزارت  علوم مبنی بر تخصصی شدن عنوان مجله و اعضای هیات تحریریه، با عنوان پژوهشنامه حقوق کیفری و با هیات تحریریه تخصصی و به صورت دوفصلنامه منتشر گردیده است.

 

اهداف مجله: انتشار مقاله­های علمی پژوهشی و عرضه نتایج تحقیقات در زمینة حقوق کیفری و جرم­شناسی به منظور تولید و ارتقای سطح دانش، انتقال و تبادل یافته­ها، تجربیات و دستاوردهای پژوهشی، بسط همکاری و تعامل علمی بین کنشگران حوزه حقوق کیفری به منظور تبادل آموخته­ها و تجربیات و تقویت فضای گفتگو و نقد اندیشه، کمک به توسعه علمی کشور از طریق طرح  مسائل و کوشش جهت تبیین و ارایه راه حل­ها. 

  

مجموعه عناوين اين شماره:

·         فناوری دروغ سنجي؛ تهديدی برعليه حريم خصوصي(حسين آقا بابايي، زهرا احمدی ناطور)

·         مطالعه تطبيقی راهبردهای اصلاحی و درماني، در مرحله اجرای مجازات زندان، در ايران و کانادا(شهرام ابراهيمي، عبداله ايزدي)

·         تحليل جرم ايجاد مزاحمت تلفني(محمد جعفر حبيب زاده، عادل علی پور

·         بررسی تاثير افکار عمومی بر ابقای مجازات اعدام در غرب(محسن مرادی حسن آباد، فيروز محمودی جانکي)

·         کدهای رفتاری وپيشگيری از بزهکاري(محبوبه منفرد، امير حسين جلالی فراهاني)

·         مقابله با هرزه نگاری کودکان:بررسی تطبيقی اسناد بين المللی و قوانين کيفری ايران(مرجان نگهي)

·         سن و مسئوليت کيفري:بازخوانی نظريه مشهور فقهای اماميه(رحيم نوبهار)

·         گفتمان«پيمان حقوق کودک»در زمينه پيشگيری از بزهکاري(امير حسين نياز پور)

 

علاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت اختصاصی مجله به آدرس  http://research.guilan.ac.ir/jol  نسبت به ارسال مقالات تخصصی خود اقدام نمایند.  این مجله همچنین در سایت های زیر نمایه می گردد:

1.       پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: www.Isc.ir

2.       پایگاه مجلات تخصصی (نور): www.noormags.ir

3.       بانک اطلاعات نشریات کشور: www.magiran.com

4.       سامانه نشر مجلات علمی: www.Isj.iup.ir