بستن
FA EN AR RU FR

انتشار پژوهشنامه حقوقي گروه حقوق دانشگاه گيلان

انتشار پژوهشنامه حقوقي گروه حقوق دانشگاه گيلان


انتشار پژوهشنامه حقوقي گروه حقوق دانشگاه گيلان

 

 

اولين شماره از سال دوم نشريه (پژوهشنامه حقوقي) توسط انتشارات دانشگاه گيلان منتشر شد.

 اين مجله حاصل فعاليت مشترك گروه حقوق دانشگاه گیلان با مشارکت انجمن ایرانی حقوق جزا ميباشد.

 

فهرست مطالب اين شماره عبارتند از:

•1-     شرط فاسخ (سيد محمد اسدي نژاد، جواد بهارلو قره بطلاقي)

•2-      مفهوم و جايگاه اعمال حقوقي الكترونيكي وشرايط انعقاد آن ( ابراهيم تقي زاده)

•3-      تاملي بر وضعيت كودكان حاصل از ازدواج مردان خارجي با زنان ايراني با نگاهي به كنوانسيون حقوق كودك 1989(منوچهر توسلي نائيني)

•4-      بررسي شروع به جرم ، جرم عقيم و جرم محال در لايحه مجازات اسلامي با نگاهي به سير قانون گذاري (حامد رهدارپور ، فرشاد چنگايي)

•5-      امنيت شغلي كارگران و جايگاه آن در حقوق ايران(سمانه شكراللي، رضا پرستش)

•6-      اصل آزادي دفاع در دادرسي مدني(عباس كريمي، حسن محسني)

•7-      بررسي لزوم قولنامه در فقه اماميه(محمود كهني خشكبيجاري، عبادا...رستمي چلكاسري)

•8-      وكيل در قلمرو عدالت كيفري:بنيان ها و كاركردها ( امير حسن نيازپور)

 

 

مقالات اين فصلنامه در پايگاه اينتر نتي مجله به نشاني http://Research.guilan.ac.ir/jolموجود است.