بستن
FA EN AR RU FR

انتشار چاپ پنجم کتاب فرهنگ نامه انقلاب اسلامی ایران

انتشار چاپ پنجم کتاب فرهنگ نامه انقلاب اسلامی ایران


انتشار چاپ پنجم کتاب فرهنگ نامه انقلاب اسلامی ایران

کتاب فرهنگ نامه انقلاب اسلامی ایران تالیف دکتر محمد حسین اسماعیلی سنگری استاد یار و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان به چاپ پنجم رسید .

این کتاب اصطلاحات و کلیدواژه های تخصصی در حوزه شناخت انقلاب اسلامی ایران را به شکل موجز و به دور از بحث های فرعی توضیح می دهد. کلیدواژه ها در چهار زبان: فارسی، انگلیسی، فرانسه و عربی مرتب شده اند و بحث ها با تمرکز در مباحث علوم سیاسی و علوم اجتماعی طراحی شده است.