بستن
FA EN AR RU FR

انتشار کتاب «مردانگی و فرهنگ عامه»در ایران

انتشار کتاب «مردانگی و فرهنگ عامه»در ایران


انتشار کتاب «مردانگی و فرهنگ عامه»در ایران

نخستین کتاب درخصوص «مردانگی و فرهنگ عامه» در ایران توسط عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان دکتر علی یعقوبی باحمایت حوزه هنری استان گیلان و انتشارات سپیدرود منتشر شد. این کتاب از چهارفصل تشکیل شده است: فصل نخست مربوط به مبانی نظری است که در آن  از دیدگاه فروید، چوردوف، یونگ، شلسکی، انگلس، هورکهایمر، پارسونز، گیلیگان، گیرتز، مورن، بوردیو، گیدنز، کیمل و کانل به تحلیل مردانگی اختصاص یافته است. فصل دوم با نگاهی موجز به سیرِ تاریخی مردانگی در ایران پرداخته است. فصل سوم با نگاه معطوف به گیلان وضعیت مردانگی را به­مثابۀ امری  فرهنگی مورد مطالعه قرار داده است. در این بخش نسبت بین مفاهیم مردانگی و قدرت، ترجیحات جنسی، افسانه و مردانگی، زبان و مردانگی، و بازی و مردانگی پرداخته است. سرانجام فصل چهارم با نتیجه­ گیری به پایان رسیده است. کتاب حاضر اثری میان‌رشته‌ای است که برای بهره ­گیری محققان و دانش­ پژوهان جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی، روان‌شناسی، مطالعات جنسیتی، جغرافیای جنسیت، زبان‌شناسی جنسیت، مطالعات ادبی، مطالعات فرهنگی، امور فرهنگی، ایران­شناسی و...تهیه و تدوین شده است.