بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتصاب آقای دکتر مهیار خانی مقدم به عنوان مسئول برگزاری نشستهای اندیشه ورزی در معارف دینی دانشگاه گیلان

انتصاب آقای دکتر مهیار خانی مقدم به عنوان مسئول برگزاری نشستهای اندیشه ورزی در معارف دینی دانشگاه گیلان


انتصاب آقای دکتر مهیار خانی مقدم به عنوان مسئول برگزاری نشستهای اندیشه ورزی در معارف دینی دانشگاه گیلان

 

باسمه تعالی

طی حکمی از سوی حجت الاسلام والمسلمین عباسی مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گیلان آقای دکتر مهیار خانی مقدم به عنوان مسئول برگزاری نشستهای اندیشه ورزی در معارف دینی دانشگاه گیلان منصوب شدند. ضمن تبریک آرزوی مؤفقیت و شادکامی برایشان داریم.

روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی