بستن
FA EN AR RU FR

انتصاب حجت الاسلام والمسلمين آقای علی کريميان به عنوان مدير گروه معارف اسلامی دانشکده ادبيات و علوم انسانی

انتصاب حجت الاسلام والمسلمين آقای علی کريميان به عنوان مدير گروه معارف اسلامی دانشکده ادبيات و علوم انسانی


انتصاب حجت الاسلام والمسلمين آقای علی کريميان به عنوان مدير گروه معارف اسلامی دانشکده ادبيات و علوم انسانی

 

باسمه تعالي

 

 

انتصاب حجت الاسلام والمسلمين  آقای علی کريميان به عنوان مدير گروه معارف اسلامی دانشکده ادبيات و علوم انساني

 

 

  به موجب حکمي  ازطرف رياست محترم دانشگاه  آقای علی کريميان به عنوان مدير گروه معارف اسلامی دانشکده ادبيات و علوم انسانی منصوب گرديدند.

اميد است با همکاری ساير اعضاء در راستای ارتقاء فعاليتهای علمی وپژوهشی گروه موفق باشند.