بستن
FA EN AR RU FR

انتصاب رئیس جدید اداره آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی

انتصاب رئیس جدید اداره آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی


انتصاب رئیس جدید اداره آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی

بنا به پیشنهاد معاون محترم آموزشی دانشکده و به موجب حکمی از طرف ریاست محترم دانشکده، آقای حسین واحد چوکده کارشناس محترم گروه علوم تربیتی به عنوان رئیس جدید اداره آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی منصوب شدند. امید است در سایه الطاف الهی در انجام امور محوله موفق و مؤید باشند.

لازم به ذکر است پیش از این، آقای مرتضی حسینیان عهدار این پست بودند که از تاریخ 1397/1/1 به درجه بازنشستگی نائل شدند. از درگاه خداوند متعال برای ایشان نیز آرزوی موفقیت و سلامتی داریم.

روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی