بستن
FA EN AR RU FR

انتصاب رئیس جدید دانشکده ادبیات و علوم انسانی

انتصاب رئیس جدید دانشکده ادبیات و علوم انسانی


انتصاب رئیس جدید دانشکده ادبیات و علوم انسانی

در پی اعلام بازنشستگی جناب آقای دکتر عباداله رستمی عضو محترم هیات علمی گروه حقوق و رئیس پیشین دانشکده ادبیات و علوم انسانی. بر اساس حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه گیلان آقای دکتر علی صفائی سنگری دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان به عنوان رئیس جدید این دانشکده منصوب شدند. قابل ذکر است آقای دکتر رستمی از سال 1393 تاکنون مسئولیت دانشکده را عهده دار بوده اند.  

روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی