بستن
FA EN AR RU FR

انتصاب رئیس پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان

انتصاب رئیس پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان


انتصاب رئیس پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان

بنا به پیشنهاد معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه و به موجب حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر سید هاشم موسوی عضو محترم هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از تاریخ 96/5/1 به مدت 2 سال، به عنوان رئیس پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان منصوب شدند. ضمن تبریک به ایشان امیدواریم زیر سایه الطاف الهی در انجام امور محوله موفق و مؤید باشند.