بستن
FA EN AR RU FR

انتصاب سرپرست جديد کتابخانه دانشکده ادبيات و علوم انسانی

انتصاب سرپرست جديد کتابخانه دانشکده ادبيات و علوم انسانی


انتصاب سرپرست جديد کتابخانه دانشکده ادبيات و علوم انسانی

 باسمه تعالی

 

در پي ابلاغ حکم بازنشستگی سرکار خانم حاجيه خبازکار (از تاريخ 1/1/89 ) طی حکمی از طرف رياست محترم دانشکده ادبيات و علوم انسانی سرکار خانم شهر بانو حق بين به عنوان سرپرست کتابخانه دانشکده ادبيات و علوم انسانی منصوب گرديدند.ضمن تقدير و تشکر از زحمات چندين ساله خانم خباز کار برای سرپرست جديد اين کتابخانه از درگاه ايزد منان آرزوی توفيق روز افزون داريم.