بستن
FA EN AR RU FR

انتصاب سرکار خانم دکتر هدا حلاج زاده به عنوان مشاور کانون دانشجویی آسیب های اجتماعی

انتصاب سرکار خانم دکتر هدا حلاج زاده به عنوان مشاور کانون دانشجویی آسیب های اجتماعی


انتصاب سرکار خانم دکتر هدا حلاج زاده به عنوان مشاور کانون دانشجویی آسیب های اجتماعی

طی حکمی از سوی معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه سرکار خانم دکتر هدا حلاج زاده در سال تحصیلی 99-98 به عنوان مشاور کانون دانشجویی آسیب های اجتماعی منصوب شدند.امید است با استعانت از خداوند متعال، در انجام امور محوله مؤفق و مؤید باشند.

روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی