بستن
FA EN AR RU FR

انتصاب مديران جديد گروهای علوم اجتماعی و علوم تربيتی دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان

انتصاب مديران جديد گروهای علوم اجتماعی و علوم تربيتی دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان


انتصاب مديران جديد گروهای علوم اجتماعی و علوم تربيتی دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان

 

باسمه تعالي

 

در پی حکمی از طرف رياست محترم دانشگاه آقای دکتر سيد هاشم موسوي به عنوان مدير گروه علوم اجتماعي و آقای عبدالناصر جوان به عنوان مدير گروه علوم تربيتي دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان منصوب شدند.

اميد است با اتکال به خداوند متعال و بهره گيری از ظرفيت های گروه و تجربيات و نظرات اساتيد محترم در جهت پيشبرد اهداف گروه و دانشکده موفق مؤيد  باشند. 

بيو گرافي و تاليفات

1- دكتر سيد هاشم موسوي

2- آقاي عبدالناصر جوان