بستن
FA EN AR RU FR

انتصاب مديرجديد گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبيات و علوم انسانی

انتصاب مديرجديد گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبيات و علوم انسانی


انتصاب مديرجديد گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبيات و علوم انسانی

بنا به پيشنهاد رئيس محترم دانشکده و به موجب حکمي  ازطرف رياست محترم دانشگاه  آقای دکتر سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی به عنوان مدير گروه زبان وادبیات عربی دانشکده ادبيات و علوم انسانی منصوب شدند.

اميد است با اتکال به خداوند متعال و هم فکری ساير اعضا، در جهت خدمت به جامعه دانشگاهی و پيشبرد اهداف دانشکده موفق و مؤيد باشند.

لازم به ذکر است: قبل از این آقای دکتر فرهاد رجبی عهدار این سمت بودند.ضمن تقدیر از زحمات نامبرده برای ایشان نیز  آرزوی تندرستی و موفقیت داریم.