بستن
FA EN AR RU FR

انتصاب مدير جديد گروه زبان و ادبيات عرب دانشگاه گيلان

انتصاب مدير جديد گروه زبان و ادبيات عرب دانشگاه گيلان


انتصاب مدير جديد گروه زبان و ادبيات عرب دانشگاه گيلان

 

  بنا به پيشنهاد رئيس محترم دانشکده و به موجب حکمي  ازطرف رياست محترم دانشگاه  آقاي دکتر فرهاد رجبي  به عنوان مدير گروه زبان و ادبيات عرب دانشکده ادبيات و علوم انسانی منصوب شدند.

اميد است با اتکال به خداوند متعال و همفکری ساير اعضا، در جهت خدمت به جامعه دانشگاهی و پيشبرد اهداف دانشکده موفق و مؤيد باشند.