بستن
FA EN AR RU FR

انتصاب مدير گروه جديد گروه حقوق

انتصاب مدير گروه جديد گروه حقوق


انتصاب مدير گروه جديد گروه حقوق

  بنا به پيشنهاد رئيس محترم دانشكده و به موجب حكمي از طرف ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر حسن شاه ملك پور به عنوان مدیر گروه حقوق دانشكده ادبيات و علوم انساني منصوب شدند.

امید است با استعانت از خداوند متعال، ضمن هماهنگی و همدلی با سایر اعضای محترم و پیگیری امور محوله در ارتقاء گروه موفق و مؤید باشند.

لازم به ذکر است پیش تر جناب آقاي دكتر مجتبي جاني پور به مدت 4 سال عهدار این سمت بودند. ضمن تقدیر از زحمات نامبرده برای ایشان نیز  آرزوی تندرستی و موفقیت داریم.

روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی