بستن
FA EN AR RU FR

انتصاب مدیرگروه زبان روسی به عنوان عضو هیأت تحریریه مجله ویتیاز و دبیر علمی سه همایش

انتصاب مدیرگروه زبان روسی به عنوان عضو هیأت تحریریه مجله ویتیاز و دبیر علمی سه همایش


انتصاب مدیرگروه زبان روسی به عنوان عضو هیأت تحریریه مجله ویتیاز و دبیر علمی سه همایش

آقای آرش گل اندام مدیر محترم گروه زبان روسی دانشگاه گیلان به عنوان عضو هیأت تحریریه مجله « ویتیاز» انتخاب شدند.

 مجله ویتیاز یکی از مجلات علمی  پژوهشی کشور روسیه (با نمایه SCI کشور روسیه) می باشد.      

اطلاعات بیشتر در خصوص همایش بین المللی مجازی زبان و ادبیات        

علاقه مندان جهت دریافت اطلاعات تکمیلی در خصوص این همایش می توانند با ایمیل golandam@guilan.ac.ir مکاتبه نمایند.               

                                                                                                                              روابط عمومی دانشکده علوم انسانی