بستن
FA EN AR RU FR

انتصاب مدیر جديدگروه معارف اسلامی دانشگاه گیلان

انتصاب مدیر جديدگروه معارف اسلامی دانشگاه گیلان


انتصاب مدیر جديدگروه معارف اسلامی دانشگاه گیلان

 

 

بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی و طی حکمی از طرف ریاست دانشگاه آقای ابراهیم قاسمی روشن به عنوان مدیر جدید گروه معارف اسلامی منصوب شدند.

در همین راستا جلسه معارفه و تودیع در روز دوشنبه 18/2/91 با حضور ریاست ،معاونین دانشکده و اعضای گروه در اتاق شورای دانشکده برگزار گردید.

در این جلسه ضمن تقدیر از زحمات آقای دکتر علی کریمیان مدیر قبلی گروه آقای قاسمی روشن به عنوان جانشین ایشان به اعضا معرفی شدند.