بستن
FA EN AR RU FR

انتصاب مدیر جدید امور فرهنگی اجتماعی دانشگاه گیلان

انتصاب مدیر جدید امور فرهنگی اجتماعی دانشگاه گیلان


انتصاب مدیر جدید امور فرهنگی اجتماعی دانشگاه گیلان

بنا به پیشنهاد معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و به موجب حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر علی یعقوبی عضو محترم هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی به عنوان مدیر جدید فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منصوب شدند. امید است در سایه الطاف الهی در انجام امور محوله موفق و مؤید باشند.

لازم به ذکر است پیش از این، آقای دکتر اسماعیل عزیز پور از اعضای محترم هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه عهدار این پست بودند.

 

روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی