بستن
FA EN AR RU FR

انتصاب مدیر جدید گروه روانشناسی

انتصاب مدیر جدید گروه روانشناسی


انتصاب مدیر جدید گروه روانشناسی

بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده و به موجب حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر ایرج شاکری نیا به عنوان مدیر گروه روانشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی منصوب شدند. امید است با استعانت از خداوند متعال، ضمن هماهنگی و همدلی با سایر اعضای محترم و پیگیری امور محوله در ارتقاء گروه موفق و مؤید باشند. لازم به ذکر است پیش تر سرکار خانم دکتر مهناز خسروجاوید عهده دار این سمت بودند. ضمن تقدیر از زحمات نامبرده برای ایشان نیز  آرزوی تندرستی و موفقیت داریم.

روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی