بستن
FA EN AR RU FR

انتصاب مدیر جدید گروه علوم سیاسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

انتصاب مدیر جدید گروه علوم سیاسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی


انتصاب مدیر جدید گروه علوم سیاسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

بنا به پيشنهاد رئيس محترم دانشكده و به موجب حكمي از طرف ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر رضا سیمبر به عنوان مدیر گروه علوم سیاسی دانشكده ادبيات و علوم انساني منصوب شدند.

امید است با استعانت از خداوند متعال، ضمن هماهنگی و همدلی با سایر اعضای محترم و پیگیری امور محوله در ارتقاء گروه موفق و مؤید باشند.

لازم به ذکر است پیش تر جناب آقاي دكترامیر نیاکویی عهده دار این سمت بودند. ضمن تقدیر از زحمات نامبرده برای ایشان نیز  آرزوی تندرستی و موفقیت داریم.

روابط عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی